Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 23/6/22 στις 18:00 MONO  ηλεκτρονικά από το site της Emma Hellas.

Την Παρασκευή 24/6/22 στις 09:00 θα γίνει ανάρτηση όλων των συμμετεχόντων στο site της Emma Hellas

Την Παρασκευή 24/6/22, από τις 9:00 έως τις 12:00 θα έχουν την ευκαιρία, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, να μας ενημερώσουν για τυχόν διορθώσεις / λάθη που έχουν κάνει στην συμμετοχή τους.

Μετά τις 12:00 την Παρασκευή 24/6/22 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη νέου διαγωνιζόμενου.

Νέες συμμετοχές ή αλλαγές απαγορεύονται κατά την διάρκεια του αγώνα.