Κατηγορίες Emma Hellas 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SOUND QUALITY
ENTRY
SKILLED
MASTER
EXPERT
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ENTRY
TRUNK 500
TRUNK 1500
TRUNK SEDAN 1500
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EXPERIENCED
TRUNK 2 ( 1 X 12” )
TRUNK 3 ( 1 X 15” )
TRUNK 4 ( 1 X 18” ή 2 X 12” )
TRUNK UNL ( χωρίς όριο μεγαφώνων)
TRUNK PLUS UNL (NO WALL)

COMPACT 4 (2θεσια τυπου SMART)
COMPACT UNL (2θεσια τυπου SMART)

WALL 8 (2 X 18” ή 4 X 12” )
WALL 12 ( 4 X 15” ή 6 X 12” )
WALL UNL ( χωρίς όριο μεγαφώνων)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ OUTLOW
TRUNK
TRUNK PLUS (NO WALL)
COMPACT UNL
WALL
EXTREME
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ BASS BOXING
BASS BOXING TRUN
BASS BOXING TRUNK PLUS (NO WALL)
BASS BOXING WALL
BASS BOXING COMPACT 4
BASS BOXING COMPACT UNL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ KING OF BASS
TRUNK
TRUNK PLUS
WALL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ FREE STYLE
D 4 H2 (μεγάφωνα μονο στις πόρτες )
D 8 H4 (μεγάφωνα μονο στις πόρτες )

4W H2
8W H4
12W H6
16W H8
UNL
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ KING OF VOICE
8W 4H
16W 8H
UNL