Πληροφορίες για τον αγωνα στο Σ.Ε.Φ

Υπενθύμιση προς όλους τους διαγωνιζόμενους για τον αγώνα στο Σ.Ε.Φ. 12 & 13 Σεπτεμβρίου :

Παρακαλείστε όλοι οι διαγωνιζόμενοι να μας στείλετε τις αιτήσεις σας εμπρόθεσμα, έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Η λίστα των αυτοκινήτων θα δοθεί στο Autobattleships την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015. Όποιος δεν έχει στείλει αίτηση δεν θα συμπεριληφθεί στην λίστα των οχημάτων και δεν θα μπορεί να μπει στον χώρο του διαγωνισμού.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να μπει δωρεάν στο χώρο της έκθεσης και του διαγωνισμού μαζί με το αυτοκίνητο του.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι 4€
Τα διαγωνιζόμενα αυτοκίνητα θα μπουν στο χώρο των μετρήσεων το Σάββατο 12/9/15 στις 15:00 και την Κυριακή 13/9/15 στις 09:00πμ

Οι κατηγορίες που θα μετρήσουν το Σάββατο 12/9/15 είναι οι εξής :

King of Base Trunk
King of Base B Unl
King of Base Wall Unl

Outlaw Trunk Unl
Outlaw B Unl
Outlaw Wall Unl
Outlaw Extreme Unl

Bass Boxing Trunk Unl
Bass Boxing Wall Unl

King of Voice 8
King of Voice 16
King of Voice Unl

Free Style D4
Free Style D8
Free Style Bass OEM