Ανακοίνωση !!!

Σύμφωνα με τους κανονισμούς μας, οι παρακάτω κατηγορίες δεν θα παίξουν στον τελικό.

FS D4
FS D8
VOLT 20
VOLT 30
VOLT 40
VOLT 50