Σεμινάριο Κριτών Ιούλιος 2013!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρόσφατο σεμινάριο κριτών της Emma Hellas!