ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΜΑ

Η ΕΜΜΑ γεννήθηκε μέσα από την ιδέα δημιουργίας ισότιμου επιπέδου διαγωνισμών στην Ευρώπη, με σκοπό την συσπείρωση των διάφορων βιβλίων κανονισμών της ηπείρου μας. Οι ρίζες της ΕΜΜΑ βρίσκονται στην Αμερικάνικη IASCA, στην πρώτη οργάνωση που σχεδίασε ένα πλήρες εγχειρίδιο με θέμα τους διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων αυτοκινήτου. Από τότε, όλοι οι σοβαροί κανονισμοί βασίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η ΕΜΜΑ είναι η Επικεφαλής Οργάνωση όλων των Εθνικών Οργανώσεων Car Audio Παγκοσμίως και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των  Επικεφαλής Κριτών, του πάγιου βιβλίου κανονισμών, των CD, καθώς και για την διάδοση όλων την σημαντικών πληροφοριών που αφορούν τους διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων.
Το ESPL, το EMMA AT WORK, και το SOUND & TUNING ανοίκουν στην ΕΜΜΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *