ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΜΑ

ACADEMY

Το τελευταίο σχέδιο της Emma είναι η ίδρυση της Emma Academy όπου έμποροι και υπάλληλοι του χώρου εκπαιδεύονται σε πολύ σημαντικές τεχνικές και ακουστικές βασικές γνώσεις. Στόχος είναι η παγίωση ενός πρότυπου επαγγελματικής εγκατάστασης συνδιασμένο με πιστοποίηση εγκαταστατών ώστε να προσφερθεί στον πελάτη εγγύηση. Η αρχή της ακαδημίας είναι το 2006 στη Γερμανία, όπου κατά…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΜΑ

Η ΕΜΜΑ γεννήθηκε μέσα από την ιδέα δημιουργίας ισότιμου επιπέδου διαγωνισμών στην Ευρώπη, με σκοπό την συσπείρωση των διάφορων βιβλίων κανονισμών της ηπείρου μας. Οι ρίζες της ΕΜΜΑ βρίσκονται στην Αμερικάνικη IASCA, στην πρώτη οργάνωση που σχεδίασε ένα πλήρες εγχειρίδιο με θέμα τους διαγωνισμούς ηχοσυστημάτων αυτοκινήτου. Από τότε, όλοι οι σοβαροί κανονισμοί βασίζονται σε αυτό…