ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Κατηγορίες αγώνων Emma Hellas 2015

Sound Quality SQ Advanced SQ Master ESPL Experienced Trunk 2000 Experienced Trunk 2 Experienced Trunk 3 Experienced Trunk 4 Experienced Trunk Unl Experienced Compact 4 Experienced Compact Unl Experienced B Unl Experienced Wall 8 Experienced Wall Unl Advanced Trunk 2 Advanced Trunk 4 Advanced Trunk Unl Advanced Wall Unl Master Wall Unl King of Base…

2 νέες κατηγορίες!!!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε 2 νέες κατηγορίες στην Free Style 1η FS D4 2η FS D8 Ισχύουν κανονικά όλοι οι κανονισμοί της κατηγορίας free style, σε αυτές τις 2 κατηγορίες απαγορεύονται οι κατασκευές στο ταμπλό και γενικά η τοποθέτηση οποιουδήποτε μεγαφώνου σε αυτό. Οι κατασκευές των door panel (στις πόρτες) θα πρέπει…

Κατηγορίες Διαγωνισμών

  SQ  ENTRY / FREE STYLE UNL EXPERIENCED 2000 EXPERIENCED 4000 ADVANCED 4000 ADVANCED UNL MASTER OEM MASTER 4000 MASTER 6 CHANNEL MASTER UNL EXPERT 6000 EXPERT 7 CHANNEL EXPERT UNL MULTI MEDIA EXPERIENCED STEREO MASTER SURROUND EXPERT  SURROUND VOICE FREE STYLE 4 FREE STYLE 8 FREE STYLE 12 FREE STYLE 16 FREE STYLE UNL…