Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η πρόκληση είναι η δημιουργία ενός ηχοσυστήματος που θα προσπερνά τα προβλήματα ακουστικής μέσα σε ένα όχημα, θα αναπαράγει μουσική χωρίς θόρυβο και παραμόρφωση, και  θα αποδίδει το μουσικό πρόγραμμα κατά τρόπο όμοιο με την αρχική ηχογράφηση. Για το ΕSPL είναι η αναπαραγωγή πολύ υψηλής μουσικής ηχητικής στάθμης,ταυτόχρονα με την καλή εγκατάσταση και τον εσωτερικό…